Στην εποχή που ζούμε η ανεργία μαστίζει την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τη νέα γενιά ηλικίας 18-25 ετών. Αυτό ακριβώς δημιουργεί την ανάγκη ο κάθε νέος να μπορεί να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα δυνατό βιογραφικό, αφού ως εργαλείο μάρκετινγκ, θα του επιτρέψει να «πουλήσει» τον εαυτό του και τα προσόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν θα του αυξήσει τις πιθανότητες για εξεύρεση εργασίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στα άτομα την δυνατότητα να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους. Έτσι οι υποψήφιοι μπορούν με σαφήνεια και απλότητα να αναδείξουν τις γνώσεις, ικανότητες και προσόντα που απέκτησαν από την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους κατάρτιση. Η άρτια δομή και κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων του Europass CV  στοχεύουν στο να κληθεί ο ενδιαφερόμενος για συνέντευξη.

Μαζί με την αποστολή ενός Βιογραφικού Σημειώματος είναι απαραίτητη η συγγραφή μιας συνοδευτικής επιστολής, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την προσωπική σύσταση του ατόμου προς τον εργοδότη. Η δημιουργία της συνοδευτικής επιστολής δηλώνει επαγγελματισμό και στόχο έχει να αναδείξει εν συντομία τον κύριο λόγο που ο ενδιαφερόμενος πιστεύει ότι είναι το κατάλληλο άτομο γι’αυτή τη θέση.

Εαν ο ενδιαφερόμενος κληθεί για συνέντευξη τότε θα πρέπει να έχει υπόψην του κάποιες καλές πρακτικές για τη διαδικασία της συνέντευξης έτσι ώστε να καταφέρει να προσληφθεί.

Η διαδικασία της συνέντευξης διαιρείται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος, εισερχόμενος στην συνέντευξη να έχει μια προσεγμένη, ευπρεπή και σωστά συνδυασμένη εμφάνιση. Επίσης, η πρώτη επαφή με τον εργοδότη είναι πολύ σημαντική καθώς πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο ενδιαφερόμενος μια πρώτη θετική εντύπωση από αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα γίνουν στον ενδιαφερόμενο μια σειρά από ερωτήσεις έτσι ώστε ο εργοδότης να αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του ενδιαφερόμενου. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων ο υποψήφιος πρέπει να ακούει προσεκτικά την κάθε ερώτηση, να απαντάει με σαφήνεια και να τεκμηριώνει τις απαντήσεις του. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να μην εμφανίσει τυχόν σημάδια άγχους, να κρατάει μια θετική στάση σώματος, να έχει έναν σταθερό τόνο φωνής και άμεση οπτική επαφή με τον εργοδότη.

Κατά κατά το κλείσιμο της συνέντευξης και μετά, ο υποψήφιος καλό θα ήταν να ευχαριστήσει τον εργοδότη που του έδωσε την ευκαιρία για συνέντευξη, να ζητήσει μια κάρτα με στοιχεία, να τονίσει τις προσδοκίες του εν συντομία, και να αποχαιρετήσει με χαμόγελο και ικανοποίηση.

Κλείνοντας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας που η ανεργία κυριολεκτικά καλπάζει, να αποκτήσουν οι νέοι δεξιότητες και γνώσεις για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι το Βιογραφικό τους Σημείωμα αλλά και πώς πρέπει να το προσαρμόζουν κάθε φορά στις ανάγκες της αντίστοιχης θέση για την οποία αιτούνται. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας αυξάνοντας τις πιθανότητες να «κερδίσουν» μια δουλειά που τόσο επιθυμούν και επιζητούν!