Πόσο σημαντική είναι η λήψη ορθής επαγγελματικής απόφασης;

Η  επιλογή σταδιοδρομίας είναι μια από τις πρώτες και σημαντικές επιλογές που ο κάθε άνθρωπος καλέιται να κάνει. Η άσκηση των επαγγελμάτων δε γίνεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση εισοδημάτων αλλά αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Η κρισιμότητα της επιλογής αυτής οδηγεί συχνά σε πολυεπίπεδες δυσκολίες. Σήμερα υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων [...]