ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε  ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 θα γίνεται από την Τρίτη, 5 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019. Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου [...]