Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες πολλοί μαθητές και νέα παιδιά 18-25 ετών, μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές, και κατά τη διάρκεια ή και με το πέρας των σπουδών τους ανακαλύπτουν σπουδαίες ευκαιρίες εργοδότησης στον τομέα τους. Χρόνο με το χρόνο παρατηρείται αύξηση της μετάβασης στο εξωτερικό για τις σπουδές, αφενός διότι πολλοί μαθητές επιθυμούν να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες συνάμα με τη γνώση και αφετέρου οι γονείς επενδύουν για μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους. Αυτός είναι άλλωστε κι ένας από τους κυριότερους λόγους, όπου τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού αποτελούν πόλο έλξης για τα νέα παιδιά.

Η πληθώρα από ευκαιρίες στο εξωτερικό για εργοδότηση σε όλους τους ανεπτυγμένους τομείς της ενιαίας αγοράς και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποτελούν τον κύριο στόχο για νέους σπουδαστές και απόφοιτους. Για παράδειγμα στους φοιτητές εξωτερικού δίνονται ευκαιρίες για εργοδότηση μέσω του πανεπιστημίου τους για ένα χρόνο επί πληρωμή στο αντικείμενο σπουδών τους, μεταξύ του 2ου και 3ου έτους σπουδών. Έτσι αποφοιτώντας από το πανεπιστήμιο έχουν ήδη αποκτήσει ένα χρόνο εμπειρίας στο τομέα όπου σπούδασαν για να εργοδοτηθούν. Σπουδάζοντας στο εξωτερικό, πέρα από την επαγγελματική εμπειρία, οι νέοι έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα και τρόπο ζωής, όπως και τη γλώσσα της χώρας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι  πολύ σημαντικό μιας και σήμερα οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, ειδικά αν σκοπέυουν μακροπρόθεσμα να εργαστούν στο εξωτερικό.

Το να σπουδάζει ένας νέος στο εξωτερικό σημαίνει επίσης οτι μέσα στο νέο κοινωνικό περιβάλλον που ζει, ξετυλίγεται ένα μεγάλο και νέο δίκτυο επαφών. Σαφώς, εναπόκειται στον ίδιο να αξιοποιήσει προς όφελός του το δίκτυο επαφών με άτομα από διαφορετικές εθνικότητες και αντικείμενα σπουδών. Αξιοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, οι νέοι δημιουργούν ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο και μπορούν να ενημερώνονται από πολλές πηγές για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το πιο σημαντικό από τα αγαθά που προσφέρουν οι σπουδές στο εξωτερικό, βρίσκεται στην ενδοπροσωπική προσέγγιση του θέματος, οτι δηλαδή οι νέοι πλέον μαθαίνουν να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, γίνονται πλέον αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα με πραγματικούς στόχους ,τους οποίους στο τέλος επιτυγχάνουν.

Οι βασικές προυποθέσεις για εισαγωγή νεοεισερχόμενων φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι δύο. Κατά κύριο λόγο πρέπει ο μαθητής να ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας του και να αποκτήσει ένα απολυτήριο με πολύ καλό βαθμό. Επιπλέον, εάν η γλώσσα της χώρας που θέλει να σπουδάσει αποτελεί δεύτερη γλώσσα, τότε θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κατέχει την πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας που απαιτείται.

Κλείνοντας, το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία του στην άριστη προετοιμασία των μαθητών στο νέο ξεκίνημά τους για σπουδές, έχει θεσπίσει τη δυνατότητα προετοιμασίας των μαθητών του για σπουδές στο εξωτερικό. Η προετοιμασία των μαθητών για σπουδές στο εξωτερικό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του Ελληνογαλλικού Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης με την ABI Career Builders τα τελευταία τρία χρόνια. Η ABI Career Builders αποτελείται από μια έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που μπορεί να καθοδηγήσει και να προετοιμάσει άριστα τον υποψήφιο φοιτητή για την ένταξη και τελική εγγραφή του σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.