Η παγκόσμια οικονομία και η αγορά εργασίας έχουν αλλάξει ριζικά μέχρι σήμερα, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Ιδιαίτερα όσον αφορά το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται οτι θα προκύψουν ακόμη περισσότερες πρωτοποριακές αλλαγές κυρίως λόγω των 6 παραγόντων μετασχηματισμού του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ. Σύμφωνα με την Ευρωπαική Ατζέντα αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής: η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής, η αύξηση έξυπνων μηχανών και συστημάτων, η νέα οικολογία των μέσων ενημέρωσης, ο υπολογιστικός-ψηφιακός κόσμος, οι υπερκατασκευταστικοί οργανισμοί και ο παγκοσμίως συνδεδεμένος κόσμος.

Γι΄αυτό το λόγο, οι νέοι σε μερικά χρόνια θα πρέπει να είναι «κατάλληλα προετοιμασμένοι» έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στα ζητούμενα των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τις νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν τη θέση εργασίας που επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτύξουν μια σειρά από νέες δεξιότητες όπως διατυπώθηκε από την ευρωπαική επιτροπή, τις πολύ γνωστές ως «Δεξιότητες 2020» τις οποίες οι επιχειρήσεις θα θεωρούν ως απαραίτητες για την πλήρωση κενών θέσεων από ανθρώπινο δυναμικό, καθώς δεν είναι εφικτό να αντικατασταθούν από ρομπότ.

Αναφορικά με τις «Δεξιότητες 2020» περιλαμβάνονται η γνωστική ευελιξία, οι διαπραγματευτικές ικανότητες, ο προσανατολισμός στις υπηρεσίες, η κρίση και λήψη αποφάσεων, η συναισθηματική νοημοσύνη, η συνεργασία, η διαχείριση ανθρώπων, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Όσον κι αν έχει εξελιχθεί ο επιστημονικός τομέας της ρομποτικής, αυτές οι δεξιότητες δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από κανένα ρομπότ.

Ταυτόχρονα με τις νέες δεξιότητες που έρχονται στο προσκήνιο για να καλύψουν τις νέες ανάγκες του εργατικού δυναμικού ανεξαρτήτως τομέα εργασίας, εμφανίζονται και νέα επαγγέλματα τα οποία προυποθέτουν επιπλέον εξειδικευμένη γνώση και τεχνικές δεξιότητες.

Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με ευρωπαικές στατιστικές θα υπάρχει ζήτηση στα ακόλουθα επαγγέλματα δειγματικά: αναλυτές αειφόρου ανάπτυξης, αναλυτές αγοράς, αειφορική αλιεία, ανακυκλωτές ηλεκτρονικού υλικού ή ρουχισμού, βιοιατροί, βιολόγοι διατήρησης, βιομηχανολόγοι, βιοτεχνολόγοι, βιολογικοί γεωργοί – κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι, δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου, δασολόγοι, διαχειριστές αγροκτήματος οργανικής παραγωγής, διαχειριστές αποβλήτων, διαχειριστές πράσινων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού, ερευνητές σε μεθόδους παραγωγής και υλικών φυλικών προς το περιβάλλον, εμπορικοί – βιομηχανικοί σχεδιαστές, κατασκευαστές κτιρίων ενεργειακής απόδοσης, κλιματολόγοι, μηχανικοί ελέγχου μόλυνσης, ναυτιλιακά επαγγέλματα, πράσινοι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου, περιβαλλοντολόγοι και χρηματοοικονομικά επαγγέλματα.

Επομένως, η ορθολογική κίνηση είναι τόσο τα νέα παιδιά, όσο και οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναθεωρήσουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία έτειναν να ακολουθούν οι γενεές για χρόνια τώρα, και να σκεφτούν το κτίσιμο της επαγγελματικής τους καριέρας αναλογικά με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όπως οι νέες δεξιότητες και οι νέες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς που ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους.