Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2016 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, είναι απαραίτητο, να γνωρίζετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες κατανομής των Θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου. Η διαδικασία κατανομής θέσεων διαιρείται σε τρεις φάσεις, την Α’ , Β’, και Γ’ κατανομή. Κάθε κατανομή θέσεων ξεχωριστά, συνιστά τα αποτελέσματα σχετικά με τις θέσεις που εξασφάλισαν οι υποψήφιοι. Η Α’ κατανομή θέσεων γίνεται με βάση τα πρώτα αποτελέσματα και όσοι φοιτητές εξασφαλίσουν τη θέση που επιθυμούσαν δεν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην Β’ κατανομή. Μετέπειτα ακολουθεί η διαδικασία της Β’ κατανομής όπου όσοι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια ανώτερη προτίμηση στη λίστα επιλογών τους (που είχαν ήδη συμπληρώσει το Μάρτιο), και καταληκτικά διεκπαιρεώνεται η Γ’ κατανομή ανάλογα με τις ελεύθερες θέσεις που απέμειναν κατά την εγγραφή φοιτητών στα δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου.

Α’ Κατανομή

Οι φοιτητές οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τη θέση που επιθυμούν κατά την Α’ κατανομή και πρόκειται να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2016, για να «κρατήσουν» τις θέσεις τους θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο εγγραφής, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να τα υποβάλουν στο πανεπιστήμιο, την ημερομηνία όπου αναμένεται να ανακοινωθεί από την Φοιτητική Μέριμνα. Η ίδια διαδικασία εγγραφής ισχύει και για τους φοιτητές που θα εξασφαλίσουν τη θέση που επιθυμούν κατά τη φάση της Β’ κατανομής.

Όσον αφορά τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες μαζί με το ειδικό έντυπο εγγραφής, θα πρέπει ταυτόχρονα να δηλώσουν το έτος και το εξάμηνο επίσημης έναρξης των σπουδών τους και εγγραφής τους στα μαθήματα.

Β’ Κατανομή

Στη Β’ κατανομή μπορούν να συμμετέχουν όσοι παρακάθισαν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, συνεπώς σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι άρρενες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει  την στρατιωτική τους θητεία. Επομένως, οι αρρένες οι οποίοι δεν απολύονται φέτος από την Ε.Φ. δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Β’ κατανομή. Επίσης, οι φοιτητές που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην Α’ κατανομή και θέλουν να συνεχίσουν στη Β’ κατανομή πρέπει να γνωρίζουν οτι εάν εξασφαλίσουν μια άλλη θέση τότε η προηγούμενη απελευθερώνεται αυτόματα.

Η συμμετοχή στη Β’ κατανομή, προϋποθέτει οτι η σειρά προτεραιότητας των επιλογών των υποψηφίων θα είναι ακριβώς η ίδια με το συμπληρωθέν Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής του Υπουργείου Παιδείας τον περασμένο Μάρτιο. Η αίτηση για τη Β’ κατανομή υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο γύρω στα μέσα Ιουλίου και τα αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν τέλη Ιουλίου. Όλοι οι φοιτητές οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις αιτήσεις τους και το έγγραφο που αναφέρει αναλυτικά τις βαθμολογίες τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι άρρενες μαζί με τα παραπάνω, θα πρέπει να καταθέσουν και ένα αντίγραφο του απολυτηρίου τους από την Ε.Φ.

Επίσης, όσοι φοιτητές πρόκειται να εξασφαλίσουν θέση μέσω ειδικών κριτηρίων έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ κατανομή, όμως σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο μόνο τη μία από τις δύο θέσεις μπορούν να κατοχυρώσουν.

Η ίδια νομοθεσία ισχύει και για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, έχουν επίσης το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Β΄κατανομή αλλά μόνο μια εκ των δύο θέσεων μπορούν να κατοχυρώσουν. Το νομοθετικό πλαίσιο των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου απαγορεύει ρητά στους φοιτητές να εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές οτι εάν εξασφαλίσουν τη θέση που επιθυμούν μέσω της Β’ κατανομής, θα πρέπει μετά να δηλώσουν οτι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γ’ κατανομή αλλιώς αυτό θα γίνει αυτόματα.

Γ’ Κατανομή

Η Γ’ κατανομή διεκπεραιώνεται αφότου ολοκληρωθεί η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, είτε προέρχονται από την Α’ είτε από την Β’ κατανομή. Όσοι φοιτητές θα υποβάλουν έντυπο συμμετοχής για τη Β’ κατανομή, δεν χρειάζεται να ξαναυποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη Γ’ κατανομή, καθώς εάν δεν σταματήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία η κατανομή θα προχωρήσει αυτόματα. Τα τελικά αποτελέσματα της Γ’ κατανομής θα δημοσιευτούν περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Θέση στην Κύπρο και στην Ελλάδα

Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων για τις θέσεις τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν οτι δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν και τις δύο θέσεις βάσει νομοθεσίας. Το πανεπιστήμιο θα κάνει τους ανάλογους ελέγχους στους φοιτητές, και γι’ αυτό θα πρέπει οι ίδιοι να υποβάλουν μια υπεύθυνη γραπτή δήλωση όπου θα αναφέρεται η θέση την οποία επέλεξαν.

Όσον αφορά τους νέους στρατιώτες που θα εξασφαλίσουν μια θέση σπουδών κατά την Α’ κατανομή, μπορούν να την κατοχυρώσουν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και μια άλλη θέση σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όμως, λόγω της στρατιωτικής τους θητείας, η διαδικασία επιβεβαίωσης της θέσης θα μεταφερθεί κοντά στη περίοδο απόλυσης τους.