Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι, τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές, όσο και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Πρόσβασης και του Γενικού Βαθμού Κατάταξης, βάσει των οποίων γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας.

Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων στις Παγκύπριες Εξετάσεις, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση του «χρυσού εισιτηρίου» για μία θέση στο Πανεπιστήμιο.

Θα πρέπει να αναφερθεί οτι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας,  διαφέρει από τμήμα σε τμήμα, και αλλάζει κάθε χρόνο. Γι΄αυτό είναι απαραίτητο οι μαθητές και οι γονείς  να έχετε μια δεύτερη επιλογή ή αλλιώς το λεγόμενο «Plan B» για μια θέση σπουδών σε άλλα πανεπιστήμια εδώ στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσετε από περιττό άγχος και πίεση. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, θα έχετε μια δεύτερη ευκαιρία για να σπουδάσετε αυτό που έχετε ονειρευτεί.

Ποιες όμως είναι οι εναλλακτικές επιλογές;

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν μια  εναλλακτική λύση. Οι βασικές προυποθέσεις για την εισαγωγή νεοεισερχόμενων φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι δύο.

  • Πρώτον, θα πρέπει ο μαθητής να ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας του και να έχει λάβει το απολυτήριο με έναν πολύ καλό βαθμό. Στην περίπτωση μάλιστα της Γερμανίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης και η συμμετοχή του μαθητή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και η εξασφάλιση θέσης σε κάποιο από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

  • Δεύτερον, εάν η γλώσσα της χώρας που θέλει να σπουδάσει αποτελεί δεύτερη γλώσσα, τότε θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κατέχει πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας που απαιτείται ή να διδαχθεί τη συγκεκριμένη γλώσσα στη χώρα σπουδών για κάποιο διάστημα μέχρι την απόκτηση του απαιτούμενου επιπέδου.

Άλλη μια εναλλακτική επιλογή είναι τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Στην Κύπρο λειτουργούν 5 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και 43 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) που προσφέρουν πληθώρα από προγράμματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας επαγγελματικά προγράμματα.

Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τις Σχολές της Κύπρου, μετά από πλήρη (εξ ολοκλήρου) φοίτηση, θεωρούνται αυτόματα αναγνωρισμένοι με βάση τη Νομοθεσία και δεν υποβάλλονται στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση. Βασικό κριτήριο για την εισδοχή σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Σχολές της Κύπρου είναι επίσης ο βαθμός του απολυτηρίου.

Μην αφήνετε στην τύχη μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής σας! Η ομάδα της ABI  Career Builders και ο Career Builder  Βελισσάριος Βελισσαρίου μπορεί να σας προτείνει  εναλλακτικές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε οπωσδήποτε μια θέση σπουδών σε πανεπιστήμια στον κλάδο που σας  ενδιαφέρει, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό!