Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιτυχίας My Career Job

Στην εποχή που ζούμε η ανεργία μαστίζει την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τη νέα γενιά ηλικίας 18-25 ετών. Αυτό ακριβώς δημιουργεί την ανάγκη ο κάθε νέος να μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του δυνατό προφίλ, αφού ως εργαλείο μάρκετινγκ, θα του επιτρέψει να «πουλήσει» τον εαυτό του και τα προσόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν θα του αυξήσει τις πιθανότητες για εξεύρεση εργασίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ABI Career Builders, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της, έχει δημιουργήσει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιτυχίας My Career Job, το οποίο έχει βοηθήσει χιλιάδες νέους να σχεδιάσουν το μέλλον τους και το προσωπικό τους προφίλ, βρίσκοντας τελικά την εργασία που επιυθμούσαν εντός και εκτός Κύπρου.

Το πρόγραμμα αυτό είναι λοιπόν η πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη απάντηση  στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσω του προγράμματος  My Career Job, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ορθό προσανατολισμό και στρατηγική επιτυχούς υλοποίησης των  επαγγελματικών τους επιδιώξεων.

Το πρόγραμμα παρέχει στους νέους όλα τα εφόδια για να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ και να σχεδιάσουν το μέλλον τους μέσα από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, συμβουλευτικές μεθόδους, επιστημονικά εργαλεία και role play συνδέοντας την προσωπικότητα και τις δεξιότητές τους, με τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες  και τις νέες τάσεις της αγοράς.

Ι. Σκοπός του Προγράμματος:

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες και γνώσεις για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι το προσωπικό τους προφίλ αλλά και να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιτυχούς πορείας για το μέλλον.

ΙΙ. Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε όλους τους νέους που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

 • Σε όλους τους άνεργους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό προφίλ και να ξεχωρίσουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

 • Σε όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και να αναζητήσουν κάποια καινούρια εργασία.

ΙΙΙ. Διάρκεια Προγράμματος:

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 15 ώρες:

IV. To Πρόγραμμα Περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία ενός επαγγελματικού Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass (CV)

 • Τη σύνταξη μίας ορθά δομημένης Συνοδευτικής Επιστολής (Cover Letter)

 • Την αποτελεσματική προβολή του Επαγγελματικού Προφίλ (Brand Yourself)

 • Τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας

 • Τους τρόπους διερεύνησης των επαγγελματικών δυνατοτήτων (Networking)

 • Την σωστή προετοιμασία για την καλύτερη δυνατή παρουσία στη συνέντευξη εργασίας (Job Interview)

 • Την επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση του υποψηφίου

 • Τις Τεχνικές Διαχείρισης Άγχους για Αναζήτηση Εργασίας

 • Τις Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων στο χώρο Εργασίας

 • Τις Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)

 • Τα Ψυχομετρικά τεστ και εργαλεία πρόσληψης

 • Τις Προσομοιώσεις συνέντευξης πρόσληψης (role play)

V. Υλοποίηση Προγράμματος:

Το πρόγραμμα υλοποιείται ομαδικά (8-16 άτομα).

Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησής του και ατομικά.