ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ My Career Mellon ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ & ΕΛΛΑΔΑΣ

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού για τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι πάντοτε μια αγχωτική διαδικασία για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου αλλά και τους γονείς τους.

 Η ABI Career Builders μέσω της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής My Career Mellon , είναι έτοιμη να σας βοηθήσει και να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει απλή και σύντομη.

Αναλυτικά μπορούμε να σας δώσουμε απαντήσεις και ορθή καθοδήγηση για τα εξής θέματα που πιθανόν να σας απασχολούν σχετικά με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, αλλά και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού για τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας:

  • Ποια είναι η ακριβής περίοδος διεξαγωγής των Παγκυπρίων Εξετάσεων

  • Ποιος είναι ο σκοπός των Παγκυπρίων Εξετάσεων

  • Πότε γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

  • Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση

  • Ποια είναι τα τέλη των εξετάσεων

  • Πώς γίνεται η δήλωση προτίμησης τμημάτων-σχολών για την Κύπρο

  • Ποια είναι τα κριτήρια Πρόσβασης/Kατάταξης και πώς γίνεται η Δήλωση Μαθημάτων

  • Ποιοι έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης

  • Θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

  • Ειδικές Διευκολύνσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

  • Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

  • Ποια δικαιώματα έχουν οι Έλληνες απόφοιτοι σχολείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ζητούν πρόσβαση στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.