Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ΑBI Career Builders μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σπουδών, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για να εγγραφείτε σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά είναι οι εξής:

Α) Προετοιμασία και Αποστολή Αιτήσεων: 

 • Ενημέρωση για το Ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα του Η.Β., τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εισδοχής.

 • Εξειδικευμένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για βοήθεια στην τελική επιλογή κλάδου σπουδών (προαιρετικό)

 • Έρευνα, επιλογή, ενημέρωση και ανάλυση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων.

 • Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Αγωγή

 • Δημιουργία Προσωπικού φακέλου

 • Δημιουργία Προφίλ του κάθε μαθητή

 • Δημιουργία Πορτφόλιου

 • Δημιουργία Βιογραφικού σημειώματος

 • Προσωπική Δήλωση «Personal statement» (οδηγίες συγγραφής από το μαθητή και διόρθωση από την εταιρεία)

 • Αίτηση, αποστολή και παρακολούθηση της αίτησης UCAS

 • Ενημέρωση για Υποτροφίες και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για εξασφάλιση αυτών.

Β) Μετά την αποστολή αιτήσεων

 • Επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια και ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή

 • Διαδικασία ‘Extra’

 • Διαδικασία ‘Clearing’

 • Ευρωπαϊκό Δάνειο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό)

 • Συμβουλές σχετικά με τις επιλογές διαμονής εντός της Πανεπιστημιούπολης ή σε ιδιωτικές εστίες

 • Διευθέτηση διαμονής (κλείσιμο και συμβόλαια)

 • Επίσημη μετάφραση του Απολυτήριου στην αγγλική γλώσσα

 • Επίσημη μετάφραση του Πτυχίου και της Αναλυτικής Βαθμολογίας (για Μεταπτυχιακό).

Γ) Πριν την αναχώρηση σας

 • Ενημερωτικό Σεμινάριο για τις σπουδές διάρκειας 3 ωρών

 • Οδηγός εύκολης προσαρμογής των φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο

 • Βιβλιάριο συνταγών

 • Διευθέτηση πτήσεων

 • Μετάφραση άλλων εγγράφων από το Αρμόδιο Τμήμα

Δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας

 • Ηλεκτρονική Εγγραφή του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο (Online Pre-enrolment)

 • Επίβλεψη της ακαδημαικής επίδοσης του φοιτητή

 • Παροχή συμβουλευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια των σπουδών