Σπουδές στη Βουλγαρία

Η ΑBI Career Builders ως επίσημος αντιπρόσωπος της Black Sea University, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σπουδών, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για να εγγραφείτε σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά είναι οι εξής:

Α) Προετοιμασία και Αποστολή Αιτήσεων: 

 • Ενημέρωση για το Ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα της Βουλγαρίας, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εισδοχής.

 • Εξειδικευμένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για βοήθεια στην τελική επιλογή κλάδου σπουδών (προαιρετικό)

 • Έρευνα, επιλογή, ενημέρωση και ανάλυση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων.

 • Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Αγωγή

 • Δημιουργία Προσωπικού φακέλου

 • Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο

 • Μετάφραση και επικύρωση όλων των εγγράφων στη βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας

Β) Πριν την έναρξη των σπουδών σας

 • Διευθέτηση παραλαβής του υποψηφίου από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων

 • Εύρεση στέγης και κατάλληλου χώρου εστίασης που μπορεί να είναι ξενώνας ή διαμέρισμα (εξασφαλίζουμε διαμερίσματα στους φοιτητές μας σε χαμηλές τιμές)

 • Ξενάγηση του υποψηφίου καθώς και της οικογένειάς του στην πόλη που θα επιλέξει καθώς και  πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του πανεπιστημίου

 • Άμεση επαφή του υποψηφίου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου.

 • Εξασφάλιση Ευρωπαϊκού Δανείου με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Γ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας

 • Προσωπική βοήθεια προς τον φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

 • Σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερο μάθημα εάν κριθεί αναγκαίο (Black Sea University)

 • Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης από ΓΙΑΤΡΟ 24 ώρες το 24ωρο ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους φοιτητές μας, καθώς και ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ για έκτατες περιπτώσεις.