Σπουδές στην Κύπρο

Η ΑΒΙ Career Builders, μέσω του Προγράμματος My Career Studies – Σπουδές στην Κύπρο, μπορεί να σας καθοδηγήσει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για την εισδοχή σας σε κάποιο Ιδιωτικό ή Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξ Αποστάσεως Προγράμματα). Η εταιρεία ABI Career Builders συνεργάζεται με όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια της Κύπρου και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων σας καθώς επίσης, να ασκεί για εσάς εποπτικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Έρευνα και αναζήτηση για την επιλογή του προγράμματος σπουδών το οποίο θα ταιριάζει στον υποψήφιο φοιτητή

  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας όσον αφορά τα Προγράμματα Σπουδών

  • Εξειδικευμένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για βοήθεια στην τελική επιλογή κλάδου σπουδών (προαιρετικό)

  • Παροχή Οικονομικού Πλάνου Σπουδών (ανάλογα με τα χρόνια φοίτησης κάθε κλάδου)

  • Συμπλήρωση και Υποβολή Αιτήσεων για όλα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

  • Εποπτικός Έλεγχος καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητή.

  • Προετοιμασία συνέντευξης για εξασφάλιση θέσης σε συγκεκριμένους κλάδους σπουδών και Πανεπιστήμια.

  • Βοήθεια στην εύρεση εστίας/διαμερίσματος.

  • Ενημέρωση για Υποτροφίες και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για εξασφάλιση αυτών.

  • Βοήθεια στη Διαδικασία Μετεγγραφής ενός Φοιτητή σε άλλο Πανεπιστήμιο.