20 Οκτωμβρίου 2017 & 27 Οκτωμβρίου 2017

ANOIKTO-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’

Η ABI Career Builders, διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
20 Οκτωμβρίου 2017, Παρασκευή 09:00-18:00
27 Οκτωμβρίου 2017, Παρασκευή 09:00-18:00
Σύνολο ωρών: 16

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΕΒΕ Πάφου, Λεοφώρος Αθηνών 7 και Αλ. Παπάγου – Tolmi Court, Γραφείο 101, P.O.Box 60082, 8100 Πάφος

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιάση Βελισσαρίου , Τηλ.: 70077277, Email: info@careerbuilderscy.com

Register now

09 Νοεμβρίου 2017,  10 Νοεμβρίου 2017, 16 Νοεμβρίου 2017

ANOIKTO-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγική και επιχειρηματικός σχεδιασμός. Το κλειδί της επιτυχίας για τις ΜΜΕ.’

Η ABI Career Builders, διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : ‘Στρατηγική και επιχειρηματικός σχεδιασμός.Το κλειδί της επιτυχίας για τις ΜΜΕ.’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
09 Νοεμβρίου 2017, Πέμπτη 09:00-18:00
10 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή 09:00-18:00
16 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή 09:00-14:00
Σύνολο ωρών: 21
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΕΒΕ Πάφου, Λεοφώρος Αθηνών 7 και Αλ. Παπάγου – Tolmi Court, Γραφείο 101, P.O.Box 60082, 8100 Πάφος

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται στόχοι, πως διαμορφώνονται στρατηγικές και πως οι κύριες διευθυντικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω της λήψης Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων.
Για την σωστή διαμόρφωση μίας στρατηγικής απαιτείται ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό πλάνο. Άλλος ένας στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν στην επιχείρηση τους ένα  καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό πλάνο – business plan. Το Επιχειρηματικό πλάνο ως σημαντικότατο εργαλείο για την πορεία μιας επιχείρησης, ορίζει και καθοδηγεί τις δραστηριότητες της. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης ένα επιχειρηματικό πλάνο είναι απαραίτητο για σκοπούς αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων ή εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών δανείων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς όπως επίσης και για ευκαιρίες χρηματοδότησης από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά κονδύλια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες/Ιδιοκτήτες ΜΜεπιχειρήσεων όπως επίσης και σε Διευθυντικό και Εποπτικό προσωπικό ΜΜΕ (Διευθυντές, Υπεύθυνους τμημάτων).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιάση Βελισσαρίου , Τηλ.: 70077277, Email: info@careerbuilderscy.com

Register now