ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ My Career Mellon  ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΒΙ Career Builders μέσω της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής  My Career Mellon είναι κάθε χρόνο έτοιμη να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις ορθές πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Κλάδου και Κατεύθυνσης για το Λύκειο. Τα Ωρολόγια Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επιδέχονται συχνά αλλαγές, οπότε ένας μαθητής οφείλει να ενημερώνεται για τις εκάστοτε αλλαγές που συμβαίνουν κάθε χρόνο.

Ι. Στόχος του Προγράμματος:

Καθήκον της ΑΒΙ Career Builders είναι μέσω του προγράμματος Συμβουλευτικής My Career Mellon να ενημερώνει τους μαθητές της για τις πιο ανανεωμένες και πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν στην επιλογή Μαθημάτων και Κλάδων Κατεύθυνσης. Η σωστή πληροφόρηση, θα οδηγήσει τους μαθητές προς την ορθή πορεία ώστε να κάνουν την καταλληλότερη επιλογή με βάση τις δικές του επιθυμίες, ικανότητες και δυνατότητες.

ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται:

To Πρόγραμμα My Career Mellon , για επιλογή Ομάδων Προσανατολισμού απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.