ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ My Career Mellon

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθοδήγησης το οποίο μπορεί να βοηθήσει παιδιά άνω των 14 ετών να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει και να βρουν το δρόµο τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα χρόνου του ενδιαφεροµένου και διαρκεί συνολικά περίπου 7 ώρες.

Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα:

Ι. Γνωριµία µε το Σύμβουλο & Προσωπική Συνέντευξη

Αρχικά ο Σύµβουλος ενημερώνει  τον ενδιαφερόµενο για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και για τη λειτουργία του προγράµµατος. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια µιας µεστής προσωπικής συζήτησης, ο Σύµβουλος διερευνά µαζί µε τον ενδιαφερόµενο τις ιδέες και τις απόψεις του τις οποίες και καταγράφει.

ΙΙ. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων & τεστ

Στη συνέχεια ο μαθητής προχωράει στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των τεστ. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα.

 Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο µέρος χορηγούνται εισαγωγικά ερωτηµατολόγια, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το ‘ιστορικό’ του νέου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιµήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του, ενώ ακολουθεί η συµπλήρωση του τεστ προσωπικότητας.

Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την συµπλήρωση των σταθµισµένων τεστ ικανοτήτων. Πρόκειται για χρονοµετρηµένα τεστ, τα οποία διαρκούν 2½ ώρες.

Το τρίτο µέρος αφορά στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ενδιαφερόντων. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αυτού διαρκεί περίπου 45 λεπτά.

ΙΙΙ. Αξιολόγηση-Επεξεργασία ευρηµάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το Σύµβουλο. Ο Σύµβουλος επεξεργάζεται τα δεδοµένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηµατολόγια και από την προσωπική συνέντευξη. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούµενη διαδικασία, συντάσσεται µια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτοµερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισµό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελµατικού χώρου που του ταιριάζουν.

ΙV. Καταληκτική Συνάντηση: Παράδοση Αναλυτικής Έκθεσης αποτελεσµάτων & Συζήτηση – Πληροφόρηση

Το παιδί μαζί με τους γονείς του, (αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν µια προσωπική συνεδρία µε τον Σύµβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούµενα στάδια του Προγράµµατος. Ο Σύµβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του νέου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Η συζήτηση καταλήγει στις επαγγελµατικές προτιµήσεις που προκύπτουν από το συνδυασµό όλων των δεδοµένων και στη συνέχεια ο Σύµβουλος προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα προτεινόµενα επαγγέλµατα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ My Career Mellon  ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΒΙ Career Builders μέσω της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής  My Career Mellon είναι κάθε χρόνο έτοιμη να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις ορθές πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Κλάδου και Κατεύθυνσης για το Λύκειο. Τα Ωρολόγια Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επιδέχονται συχνά αλλαγές, οπότε ένας μαθητής οφείλει να ενημερώνεται για τις εκάστοτε αλλαγές που συμβαίνουν κάθε χρόνο.

Ι. Στόχος του Προγράμματος:

Καθήκον της ΑΒΙ Career Builders είναι μέσω του προγράμματος Συμβουλευτικής My Career Mellon να ενημερώνει τους μαθητές της για τις πιο ανανεωμένες και πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν στην επιλογή Μαθημάτων και Κλάδων Κατεύθυνσης. Η σωστή πληροφόρηση, θα οδηγήσει τους μαθητές προς την ορθή πορεία ώστε να κάνουν την καταλληλότερη επιλογή με βάση τις δικές του επιθυμίες, ικανότητες και δυνατότητες.

ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται:

To Πρόγραμμα My Career Mellon , για επιλογή Ομάδων Προσανατολισμού απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ My Career Mellon ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ & ΕΛΛΑΔΑΣ

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού για τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι πάντοτε μια αγχωτική διαδικασία για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου αλλά και τους γονείς τους.

 Η ABI Career Builders μέσω της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής My Career Mellon , είναι έτοιμη να σας βοηθήσει και να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει απλή και σύντομη.

Additionally, ABI’s consultants have grounded knowledge in order to give you the answers you are looking for and the right guidance for any of the specific matters detailed below, relative with Pan-Cyprian Exams, as well as filling the application for Cyprus and Greece Universities:

 • Pan-Cyprian Examination Period – time table with exact dates

 • The aim of Pan-Cyprian Examinations

 • When the applications open for participating Pan-Cyprian exams

 • Who must apply for Pan-Cyprian exams

 • Pan-Cyprian exams application fees

 • Information on how the Preferences Statement is made between schools/departments in Cyprus’ Universities

 • Full details on the entry requirements and orientation subject selection

 • Who have the right to apply for a place of study

 • Places of study for Army Schools

 • Special Facilities for Pan-Cyprian Examinations

 • How to apply for a place of Study at higher educational institutions in Greece (AAEI)

 • Filling application for Greece Universities

 • What rights do the Greek graduates of Cyprus’ schools have, when applying for a place of study to the Greek AAEI